Olika modeller

Så ska du tänka när du försäkrar bilen

I samband med att du köper en ny bil behöver du även skaffa dig en bilförsäkring. En trafikförsäkring måste du enligt lag ha. Sedan kan du välja att ha bilen hel- eller halvförsäkrad. När du ska välja försäkring till din bil är det värt att göra en jämförelse, jämför olika bilförsäkring med varandra för att få ett bättre pris. Du kan spara flera tusenlappar på att välja rätt försäkring för dig. När du kollar på en bilförsäkring ska du inte bara jämföra priset utan även vilka villkor som finns i försäkringen.

En trafikförsäkring måste alla med bil ha

Trafikförsäkringen är lagstadgad och är något som varje bilägare ska ha. Om det uppstår en olycka täcker trafikförsäkringen de skador som uppstår på någon annans egendom och om det blir några personskador. Den täcker dock inga skador på din egen bil om det är du som har orsakat olyckan. För att du ska kunna få ersättning för din bil krävs det en hel- eller halvförsäkring.

Det finns olika tilläggsförsäkringar

Om bilen är halvförsäkrad har du delkaskoförsäkring där det bland annat ingår trafik-, brand,- och rättsskyddsförsäkring. Om bilen är helförsäkrad har du en försäkring som täcker vagnskador men den täcker även skador på bilen om det sker en olyckshändelse, skadegörelse eller en viltolycka. Om du har en bil som inte är äldre en tio år kan det vara värt att ha en helförsäkring. Men allt beror på bilens värde och om det är hög eller låg skaderisk. Till grundskyddet som du får när du tecknar en hel- eller halvförsäkring kan du köpa extra försäkringsskydd. Det kan exempelvis vara vägassistans eller viltförsäkring om du skulle krocka med ett djur.

Priset varierar beroende på olika faktorer

Priset på en bilförsäkring varierar mycket eftersom det är många faktorer som spelar in. Det beror dels på vart du bor, din ålder och vilken bil det är. Dessa faktorer är svåra att göra något åt men du kan påverka priset genom vilken körsträcka och vilken självrisknivå du väljer att ha.

bard